Widoki Władzy. Władza widoków (Realizacja: Ana Brzezińska)
Władza, zarówno jako kategoria polityczna, jak i estetyczna, jest zbiorem fetyszy. Jednym z nich jest uprzywilejowany punkt widzenia. Jest to pozycja dająca wszechwiedzę o terytorium, napawająca władcę dumą i potwierdzająca Jego status. Nie wiemy, co naprawdę widzi. To widok zarezerwowany dla niewielu. Tworzymy o nim wyobrażenia, czerpiąc głównie z kultury masowej.

The Views of Power. The Power of Views (Produced by Ana Brzezińska)
Power as a political and aesthetic category is a collection of fetishes. One of them is a privileged point of view. It is a position that gives omniscience over territory, a sense of pride to its ruler and confirms his status. We do not know what he really sees. It is a view reserved for only the select few. We just try to visualize it on the basis of mass culture.